-27%
Giá gốc là: 6.590.000₫.Giá hiện tại là: 4.800.000₫.