Laptop Dell Core i7 Vostro 5630 (16GB/512GB) Win 11 V16-5630-R2808ATW

28.660.000

Laptop Dell Core i7 Vostro 5630 (16GB512GB) Win 11 V16-5630 Laptop Dell Core i7 Vostro 5630 (16GB512GB) Win 11 V16-5630-R2808ATW giá rẻ, hiện đại & hiệu năng vô cùng mạnh mẽ, thế hệ chip hiện đại
Laptop Dell Core i7 Vostro 5630 (16GB/512GB) Win 11 V16-5630-R2808ATW

28.660.000